För att bli medlem i svenska 480 klubben skall du fylla i och skicka uppgifterna nedan, och sätter in medlemsavgiften 180:- på postgirokonto 159969-5.


Förnamn:  
Efternamn:  
Adress:  
Postnummer / Ort:  
Födelseår:  
  Telefon Dagtid:  
Mobiltelefon:  
Reg-nr:  
Chassi-nr:  
Färg-nr:    
E-post: